Hamar bibliotek

Lås deg inn med lånekort og PIN-kode når biblioteket er selvbetjent!
Tilgang til selvbetjent bibliotek får du ved å skrive en kontrakt. Ta kontakt med hovedskranken på plan 0 (1.etasje).

Biblioteksjef: Per Olav Sanner

Voksenavdelingen

Voksenavdelingen går nå over 3 plan, med åpent magasin i kjelleren (plan -1). På plan 0 er det aviser, fjerne og nære fremmedspråk, film, fantasy, serielitteratur, lettlest, lydbøker, reserverte bøker, utlåns – og innleveringsautomater samt publikums-pc. På plan 1 er tidsskrifter, skjønnlitteratur, faglitteratur, krim, diktsamling, skuespill, publikumspc-er samt en utlånsautomat. Leseplasser finnes på både plan 0 og 1.

Barneavdelingen

Barne- og ungdomsavdelingen ligger på plan 0. Egne spillrom for brettspill og Wii/Playstation samt egne pc-plasser for barn.

Musikkavdelingen

Hamar bibliotek har Norges tredje største musikkavdeling. Her kan du låne noter for ethvert instrument og innen ulike genre. Avdelingen har også samspillnoter, en stor kornotesamling, sang- og visebøker, ca 4000 CD-plater og ca. 250 musikkvideoer. Naturligvis finner du også bøker som omhandler musikk. I tillegg kan du benytte deg av bibliotekets referanseverker innen musikk og en liten lokalsamling. Biblioteket har i sitt datasystem et omfattende tittelregister, især innenfor viser og populærmusikk. Musikkavdelingen er nå lokalisert på plan 1.

Lokalsamling

Lokalsamlingen er plassert i voksenavdelingen på plan 1 Den omfatter historisk og aktuelt materiale fra Hamar kommune og Hedmark fylke. Samlingen inneholder lokalhistoriske årbøker, bygdebøker, slektshistorier, adressebøker, årsmeldinger og annen lokal fag- og skjønnlitteratur. Dette finnes som bøker, tidsskrifter, småskrift, brosjyrer, kart og video/dvd, og det er også et klipparkiv med stoff fra bl.a. Hamar Arbeiderblad og Hamar Dagblad. Skiftebøker, tingbøker, folketellinger, emigrantprotokoller, kirkebøker og aviser finnes både på papir og mikrofilm. I rommet er også en PC tiltenkt slektsforskning.

Man kan søke i lokalsamlingens materiale og i Hedmark fylkesbiblioteks «Lokalhistorisk Hedmarksnett» i eget websøk:

Søk i lokalsamlingen

Lokalsamlingen har eget klipparkiv. Her kan man finne mye spennende «klipp» fra lokalavisene om Hamar

Avdeling for aviser og tidsskrift

Hamar bibliotek abonnerer på et stort antall aviser og tidsskrift. Aviser oppbevares ca. 1 måned og kan leses hos oss (ikke utlån). Alle tidsskrifter, med unntak av siste utgave og pedagogiske tidsskrifter, lånes ut.
I tillegg har biblioteket mikrofilmutgaver av de fleste av papirutgavene som har vært utgitt i Hedmark . For å se/lese disse kan bibliotekets mikrofilmapparat med mulighet for utskrifter(kopier) benyttes. Filmene kan også lånes.

Kontakt oss

62 56 18 00

Åpningstider

Hovedbiblioteket

Mandag-Torsdag: 10.00-19.00

Fredag:                   10.00-16.00

Lørdag:                   11.00-15.00

Utenom disse tider er

biblioteket selvbetjent 06.00-22.00

Åpningstider

Hamar bibliotek avd. Vang

Mandag-Tirsdag: 12.00-15.00

Torsdag:                15.00-19.00

Fredag:                  12.00-15.00

Utenom disse tider er

biblioteket selvbetjent 06.00-22.00